Det første møde

Forarbejdet er en vigtig forudsætning for at finde den rigtige person til enhver stilling.

Vi drøfter bl.a. jeres virksomhed, behov og forventninger, jeres nye medarbejders personlighed, og hvad den nye medarbejder kan forvente i form af ansvarsområder, arbejdsopgaver, kompetencer,
udviklingsmuligheder og ansættelsesvilkår.

Indledende analyse

En objektiv viden om jobbet og virksomheden er nødvendig. Den får vi gennem samtaler med relevante personer i jeres virksomhed. Kræver processen anonymitet omkring jer og stillingen, begrænses
den indledende analyse til kun at omfatte ganske få personer.

Vi udarbejder gerne en personanalyse og lederstilsvurdering på den person som virksomhedens nye medarbejder skal referere til.

Fælles platform

Det indledende møde samt analyse opsummeres i et skriftligt resumé, der danner grundlag for en profil, som beskriver jobbet, virksomheden og de faglige og personlige krav, som kandidater til
jobbet skal opfylde.

Profilen fungerer som et fælles referencegrundlag mellem jer, kandidaterne og os.

Søgeprocessen

Søgeprocessen hos os er unik!

  • Vi kombinerer metoderne fra executive search med “almindelig” rekruttering.
  • Vi afdækker således kandidatmarkedet for potentielle kandidater, som kontaktes diskret.
  • Vi søger i egen CV database og eksterne CV databaser, hvor vi har adgang til mere end 80.000 CV’er.

Alle kvalificerede kandidater interviewes grundigt og inviteres til et personligt møde hvor kandidaterne gennemgår en omfattende personvurdering og færdighedstest.

Interview

Interview og den personlige dialog, er en afgørende fase i udvælgelsesprocessen.

Her verificeres hypoteser indhentet via persontesten og vi gennemfører et kompetencebaseret dybdeinterview, der identificerer kandidatens personlighed i en erhvervsmæssig sammenhæng.

De bedst egnede kandidater vil vi indstille til en kandidatpræsentation for virksomheden.

Kandidatpræsentation

Forud for kandidatpræsentationen modtager klienten en mundtlig eller skriftlig rapport på den enkelte kandidat.

Kandidatpræsentationen af de udvalgte finalekandidater har hver især en varighed af ca. 1,5 time. Her deltager konsulenten og i fællesskab med klienten evalueres der på samtalerne, og konsulenten
indhenter referencer på den eller de udvalgte kandidater.

Når processen er afsluttet sikrer vi, at de kandidater der ikke får stillingen, får en personlig samtale med konsulenten.

Opfølgning

Et rekrutteringsforløb afsluttes ikke før vi er sikre på at kandidaten fungerer i det nye job.

I en periode på 6 måneder følger vi løbende op med en personlig og fortrolig kontakt til såvel klient som virksomhed.

På denne måde sikre vi at det nye samarbejde kommer godt fra start.